295

129e) 50 годишна пациентка със съмнение за нодуларен малигнен меланом в областта на гърба, развил се на базата на вроден меланоцитен невус. Предоперативна находка. 2013, дерматологична практика доц. Чернев.