135

029d)Пациент с Т-клетъчен лимфом на кожата. Цикатризация в областта на скалпа след хирургично лечение. Забавяне на диагнозата поради липса на хистология. Прогресия на основното заболяване. 2015.